Akti

 

Zaključak Gradske skupštine grada Zagreba o sklapanju Ugovora o osnivanju Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade “Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)


Ugovor o osnivanju Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade “Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje od 13. travnja 2016.


Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovoru o osnivanju Ustanove (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16)


Aneks Ugovoru o osnivanju Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade “Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje od 27. lipnja 2016.


Statut Ustanove s izmjenama i dopunama


Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad Ustanovom za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17)


Ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Ustanovom od 9. studenoga 2017.


Odluka o izmjenama Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad Ustanovom (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/21)


Pravilnik o radu od 29. lipnja 2018.


Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova od 29. lipnja 2018.


Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova od 6. svibnja 2019.


II. izmjena Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova od 21. listopada 2019.


Pravilnik o zaštiti od požara od 29. studenoga 2019.


Pravilnik o kućnom redu od 21. listopada 2019.


I. izmjena Pravilnika o kućnom redu od 28. listopada 2020.


Pravilnik o unutarnjem nadzoru od 25. svibnja 2020.


Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni od 29. studenoga 2019.


Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika


Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave


Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja usluga Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“


Poslovnik o radu Upravnog vijeća od 29. lipnja 2018.

 

I. izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje


Poslovnik o radu Stručno-programskog vijeća od 23. ožujka 2021. 

 

 

 

 

 

 

Search

Najave događanja

29.9.
petak
 

Projekt Tigar (konferencija „Kreativni puls“)

30.9.
subota
 

Rekreacijska biciklijada, svetonedeljska jezera

Odgođeno!

15./16.10.
ned/pon
 

Biciklistički maraton Rakitje - Vukovar

21./22.10.
sub/ned
 

Biciklistički maraton Rakitje - Škabrnja

28./29.10.
ned/pon
 

Biciklistički maraton Rakitje - Trokut

12.11.
nedjelja
 

Biciklistički maraton Rakitje - Saborsko

18.11.
subota
 

Planinarski izlet na Klek (Gorski kotar)

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.