Akti

 

Zaključak Gradske skupštine grada Zagreba o sklapanju Ugovora o osnivanju Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade “Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)


Ugovor o osnivanju Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade “Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje od 13. travnja 2016.


Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovoru o osnivanju Ustanove (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/16)


Aneks Ugovoru o osnivanju Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade “Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje od 27. lipnja 2016.


Statut Ustanove s izmjenama i dopunama


Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad Ustanovom za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17)


Ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Ustanovom od 9. studenoga 2017.


Odluka o izmjenama Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad Ustanovom (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/21)


Pravilnik o radu od 29. lipnja 2018.


Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova od 29. lipnja 2018.


Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova od 6. svibnja 2019.


II. izmjena Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova od 21. listopada 2019.


Pravilnik o zaštiti od požara od 29. studenoga 2019.


Pravilnik o kućnom redu od 21. listopada 2019.


I. izmjena Pravilnika o kućnom redu od 28. listopada 2020.


Pravilnik o unutarnjem nadzoru od 25. svibnja 2020.


Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni od 29. studenoga 2019.


Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika


Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave


Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja usluga Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“


Poslovnik o radu Upravnog vijeća od 29. lipnja 2018.

 

I. izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje


Poslovnik o radu Stručno-programskog vijeća od 23. ožujka 2021. 

 

 

 

 

 

 

Najave događanja

24.1.
utorak
 

9:30 - 11:30  Projekt Tigar

 

25.1.
srijeda
 

16 - 20  Likovna radionica

 

25.1.
srijeda
 

12:00  Predavanje "Hipokinezija - bolest nekretanja"   Opširnije

 

31.1.
utorak
 

9:30 - 11:30  Projekt Tigar

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.