Oglas za zapošljavanje: savjetnik/ca za ekonomsko-financijske poslove i projekte

 

Na temelju članka 31. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članka 7. Pravilnika o radu Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ raspisuje

 

OGLAS

 

za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

radi popunjavanja sljedećeg radnog mjesta – mjesto rada u Rakitju:

  • Savjetnik/ca za ekonomsko financijske poslove i projekte 1 (jedan) zaposlenik na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust)

 

Stručni uvjeti:

      - magistar, odnosno stručni specijalist ekonomske struke;

      - najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;

      - poznavanje rada na računalu

 

Kandidati su dužni  priložiti sljedeće isprave:

 

1. prijavu na natječaj

2. životopis (vlastoručno potpisan)

3. domovnica (preslika)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)

4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), ne stariji od 30 dana

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv  kandidata ne vodi kazneni postupak -  ne starije od 6 mjeseci

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“, br: 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na  web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

Zapošljavanje u državnoj službi

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

 

Opis poslova i popis zadaća za tražena radna mjesta dostupan je u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, objavljenima na mrežnoj stranici Ustanove.

 

Pravovremeno predanom prijavom, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, smatrat će se:

- prijava zaprimljena u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, neposredno ili putem pošte, u roku od 8 dana  od dana objave oglasa na stranicama Ustanove

- prijava poslana preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ustanove na adresu:

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Rakitje, Stari Hrast 55, 10431 Sveta Nedelja s naznakom “Za oglas –  Savjetnik/ca za ekonomsko financijske poslove i projekte ”.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Razgovor i prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto za koje se prijavljuju i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

 

Kandidati koji ne pristupe razgovoru i provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežnih stranica Ustanove.

 

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

 

Search

Najave događanja

12.-14.7.
pet-ned
 

2. Memorijalni turnir u boćanju “Josip Jović, Mate Juroš i Mario Glavota” u Drumu kod Imotskog

 

12.7.
petak
 

Biciklistički maraton Imotska krajina

 

15.7.
ponedjeljak
 

13:00 Kreativna radionica - ljekovito bilje

 

23.7.
utorak
 

Biciklistički maraton Erdut

 

  

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

 

 

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više informacija pogledajte ovdje..