Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto Savjetnik za ekonomsko- financijske poslove i projekte

 

URBROJ: 32 - 6 - 2023

Raktije, 15. 6. 2023.

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto Savjetnik za ekonomsko- financijske poslove i projekte na određeno puno radno vrijeme u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

 

Na temelju članka 9. Pravilnika o radu, BROJ: 82-DO-09/18 od 29. 6. 2018. i u skladu s Oglasom za zapošljavanje objavljenim 25. svibnja 2023. na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, za prijam na određeno puno radno vrijeme u Ustanovu za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje (dalje u tekstu: Ustanova), na radno mjesto Savjetnik za ekonomsko-financijske poslove i projekte - 1 (jedan) izvršitelj/ica, dana 15. lipnja 2023. oglašava se sljedeća

 

O B A V I J E S T

o provjeri sposobnosti kandidata/kinja (testiranju)

 

I. Provjera stručnih i ostalih radnih sposobnosti kandidata/kinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete za radno mjesto Savjetnik za ekonomsko-financijske poslove i projekte održat će se u prostorijama Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ u Rakitju, Stari hrast 55,

 

20. lipnja 2023. s početkom u 9 sati.

 

II. Provjera iz točke I. ove Obavijesti sastoji se od pisane provjere sposobnosti i razgovora (intervjua).

 

III. Pisanoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti oni kandidati/kinje koji/e pravovremeno dođu na zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove Obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom.

 

IV. Za vrijeme pisanog dijela provjere sposobnosti kandidatima/kinjama nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama i koristiti mobitel ili druga komunikacijska Zbog povrede navedenih pravila kandidat/kinja će biti udaljen/a s provjere sposobnosti, dok postignuti rezultat Povjerenstvo za provedbu oglasa neće priznati, niti ocijeniti.

 

V. Nakon provedbe pisanog dijela provjere sposobnosti, na razgovor s Povjerenstvom bit će pozvani oni kandidati/kinje koji/e su zadovoljili/e na provjeri sposobnosti i vještina u pisanom dijelu provjere.

 

VI. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la provjeri sposobnosti više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

 

VII. Izvori za pripremu kandidata/kinja su: Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20 i 32/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14, 23/19, 83/21 i 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20 ) i Zakon o proračunu (NN 144/21).

 

VIII. O rezultatima provjere stručnih i drugih sposobnosti kandidata/kinja sastavit će se zapisnik.

 

IX. Na osnovi rezultata prethodne provjere stručnih i drugih sposobnosti, odluku o izboru između prijavljenih kandidata/kinja donosi ravnatelj Ustanove.

 

X. O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru pisano putem pošte ili elektroničkom poštom.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Search

Najave događanja

12.9.
utorak
 

9:30 Projekt Tigar

13.9.
srijeda
 

16-20 Likovna radionica

19.9.
utorak
 

9:30 Projekt Tigar

24.9.
nedjelja
 

Planinarski izlet na srednji Velebit

26.9.
utorak
 

9:30 Projekt Tigar

27.9.
srijeda
 

Likovna radionica

29.9.
petak
 

Projekt Tigar (konferencija „Kreativni puls“)

30.9.
subota
 

Rekreacijska biciklijada, svetonedeljska jezera

15./16.10.
ned/pon
 

Biciklistički maraton Rakitje - Vukovar

21./22.10.
sub/ned
 

Biciklistički maraton Rakitje - Škabrnja

29./30.10.
ned/pon
 

Biciklistički maraton Rakitje - Trokut

12.11.
nedjelja
 

Biciklistički maraton Rakitje - Saborsko

18.11.
subota
 

Planinarski izlet na Klek (Gorski kotar)

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

1. likovna kolonija

"TIGROVI ZA VUKOVAR"

Virtualna izložba

likovnih radova

 

katalog naslovnica2

(kliknite na sliku za pregledavanje virtualne izložbe)

 

 

foto albumi

 

 

Partneri

 

HP HRVATSKA POSTA LOGO NOVI FINAL za SPONZORSTVO 01a

 

hr sume