Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

 

USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“
STARI HRAST 55, RAKITJE
10431 SVETA NEDELJA
OIB:50296913346
E mail: ured@ustanova-tigrovi.hr

 

URBROJ: 34 - 9 - 2022

Raktije, 19. 9. 2022.

 

 

Na temelju članka 31. stavka 1. alineje Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posbene namjene MUP-a RH Rakitje i članka 7. stavka 5. Pravilnika o radu, ravnatelj Ustanove Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posbene namjene MUP-a RH Rakitje (dalje u tekstu: Ustanova), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća od 19. rujna 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

I.

Temeljem provedenog Oglasa za zapošljavanje objavljenog 16. kolovoza 2022. godine na strancama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Ustanove, za radno mjesto: Domaćica - 1 zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme, izabrana je sljedeća kandidatkinja:  

- MARINA STEPINAC

 

II.

Kandidatkinja se prima na rad na neodređeno puno radno vrijeme uz ugovaranje probnog rada od dva (2) mjeseca.

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Ustanove kao obavijest o rezultatima oglasa, a kandidatkinja će ujedno biti obaviještena putem elektroničke pošte.

 

IV.

Imneovana kandidatkinja iz točke I. ove Odluke dužna se javiti u Ustanovu radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

Ravnatelj

Ervin Škacan, v. r.

Najave događanja

4.10.
utorak
 

10 - 11 Projekt Tigar

 

12.10.
srijeda
 

16 - 20 Likovna radionica

 

26.10.
srijeda
 

16 - 20 Likovna radionica

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

1. likovna kolonija

"TIGROVI ZA VUKOVAR"

Virtualna izložba

likovnih radova

 

katalog naslovnica2

(kliknite na sliku za pregledavanje virtualne izložbe)

 

 

foto albumi