Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto domaćica na neodređeno vrijeme u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto domaćica na neodređeno vrijeme u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje


Na temelju članka 9. Pravilnika o radu, BROJ: 82-DO-09/18 od 29. 6. 2018. i u skladu s Oglasom za zapošljavanje objavljenom 16. kolovoza 2022. na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, za prijam na neodređeno puno radno vrijeme u Ustanovu za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, na rado mjesto domaćica - 1 (jedan) zaposlenik, dana 2. rujna 2022. oglašava se sljedeća


O B A V I J E S T


I. Provjera stručnih i ostalih radnih sposobnosti kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete za radno mjesto domaćica održat će se u prostorijama Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ u Rakitju, Stari hrast 55,
dana 12. rujna 2022. s početkom u 14 sati.


II. Provjera iz točke I. ove Obavijesti sastoji se od pisane provjere sposobnosti i razgovora (intervjua).


III. Pisanoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu na zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove Obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom.


IV. Za vrijeme pisanog dijela provjere sposobnosti kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima i koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva.
Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere sposobnosti, dok postignuti rezultat Povjerenstvo za provedbu oglasa neće priznati, niti ocijeniti.


V. Nakon provedbe pisanog dijela provjere sposobnosti, na razgovor s Povjerenstvom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri sposobnosti i vještina u pisanom dijelu provjere.


VI. Kandidat koji nije pristupio provjeri sposobnosti više se ne smatra kandidatom u postupku.


VII. Izvori za pripremu kandidata su: Statut Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Raktije, Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43709, 130/17, 114/18, 47/02, 134/20, 143/21).


VIII. O rezultatima provjere stručnih i drugih sposobnosti kandidata sastavit će se zapisnik.


IX. Na osnovi rezultata prethodne provjere stručnih i drugih sposobnosti, odluku o izboru između prijavljenih kandidata donosi ravnatelj Ustanove.


X. Izabranom kandidatu dostavlja se obavijest o izboru.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Najave događanja

4.10.
utorak
 

10 - 11 Projekt Tigar

 

12.10.
srijeda
 

16 - 20 Likovna radionica

 

26.10.
srijeda
 

16 - 20 Likovna radionica

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

1. likovna kolonija

"TIGROVI ZA VUKOVAR"

Virtualna izložba

likovnih radova

 

katalog naslovnica2

(kliknite na sliku za pregledavanje virtualne izložbe)

 

 

foto albumi