Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto domaćica

 

Na temelju članka 9. Pravilnika o radu, BROJ: 82-DO-09/18 od 29. 6. 2018. i u skladu s Oglasom za zapošljavanje objavljenom 29. lipnja 2022. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, za prijam na neodređeno puno radno vrijeme u Ustanovu za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, na rado mjesto domaćica - 1 (jedan) zaposlenik, dana 8. srpnja 2022. oglašava se sljedeća

 

 

O B A V I J E S T

  1. Provjera stručnih i ostalih radnih sposobnosti kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete za radno mjesto domaćica održat će se u prostorijama Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ u Rakitju, Stari hrast 55,

dana 15. srpnja 2022. s početkom u 11 sati.

  1. Provjera iz točke I. ove Obavijesti sastoji se od pisane provjere sposobnosti i razgovora (intervjua).
  • Pisanoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu na zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove Obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom.
  1. Za vrijeme pisanog dijela provjere sposobnosti kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima i koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva.

Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere sposobnosti, dok postignuti rezultat Povjerenstvo za provedbu oglasa neće priznati, niti ocijeniti.

  1. Nakon provedbe pisanog dijela provjere sposobnosti, na razgovor s Povjerenstvom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri sposobnosti i vještina u pisanom dijelu provjere.
  2. Kandidat koji nije pristupio provjeri sposobnosti više se ne smatra kandidatom u postupku.
  • Izvori za pripremu kandidata su: Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43709, 130/17, 114/18, 47/02, 134/20, 143/21).
  • O rezultatima provjere stručnih i drugih sposobnosti kandidata sastavit će se zapisnik.
  1. Na osnovi rezultata prethodne provjere stručnih i drugih sposobnosti, odluku o izboru između prijavljenih kandidata donosi ravnatelj Ustanove.
  2. Izabranom kandidatu dostavlja se obavijest o izboru.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Najave događanja

24./25.7.
ned/pon
 

Biciklistički maraton Rakitje - Erdut

 

31.7.
nedjelja
 

Planinarski izlet: Žumberačka gora: Sveta Gera   Opširnije

 

5.8.
petak
 

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja - Rakitje

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

1. likovna kolonija

"TIGROVI ZA VUKOVAR"

Virtualna izložba

likovnih radova

 

katalog naslovnica2

(kliknite na sliku za pregledavanje virtualne izložbe)

 

 

foto albumi