Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto Domar

 

URBROJ: 56-4-2023
Raktije, 28. 4. 2023.


Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto Domar na neodređeno puno radno vrijeme u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje


Na temelju članka 9. Pravilnika o radu, BROJ: 82-DO-09/18 od 29. 6. 2018. i u skladu s Oglasom za zapošljavanje objavljenom 13. travnja 2023. na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, za prijam na neodređeno puno radno vrijeme u Ustanovu za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje (dalje u tekstu: Ustanova), na rado mjesto Domar - 1 (jedan) izvršitelj/ica, dana 28. travnja 2023. oglašava se sljedeća


O B A V I J E S T

 

o provjeri sposobnosti kandidata/kinja (testiranju)


I. Provjera stručnih i ostalih radnih sposobnosti kandidata/kinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete za radno mjesto Domar održat će se u prostorijama Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ u Rakitju, Stari hrast 55,


5. svibnja 2023. s početkom u 10 sati.


II. Provjera iz točke I. ove Obavijesti sastoji se od pisane provjere sposobnosti i razgovora (intervjua).


III. Pisanoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti oni kandidati/kinje koji/e pravovremeno dođu na zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove Obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom.


IV. Za vrijeme pisanog dijela provjere sposobnosti kandidatima/kinjama nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama i koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat/kinja će biti udaljen/a s provjere sposobnosti, dok postignuti rezultat Povjerenstvo za provedbu oglasa neće priznati, niti ocijeniti.


V. Nakon provedbe pisanog dijela provjere sposobnosti, na razgovor s Povjerenstvom bit će pozvani oni kandidati/kinje koji/e su zadovoljili/e na provjeri sposobnosti i vještina u pisanom dijelu provjere.


VI. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la provjeri sposobnosti više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.


VII. Izvori za pripremu kandidata/kinja su: Statut Ustanove Broj: 19-DO-ST-02/18, Izmjene i dopunu Statuta Ustanove, Broj: 20-D0-ST-02/18 i II. izmjene Statuta Ustanove, Urbroj: 15-62022 , Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilnik o zaštiti od požara Ustanove, Urbroj: 202-11-2019, Pravilnik o kućnom redu u Ustanovi, Urbroj: 11-10-2019 i I. izmjene Pravilnika o kućnom redu u Ustanovi, Urbroj: 123-10-2020.


VIII. O rezultatima provjere stručnih i drugih sposobnosti kandidata/kinja sastavit će se zapisnik.


IX. Na osnovi rezultata prethodne provjere stručnih i drugih sposobnosti, odluku o izboru između prijavljenih kandidata/kinja donosi ravnatelj Ustanove.


X. O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru pisano putem pošte ili elektroničkom poštom.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

Najave događanja

27.5.
subota
 

15:00  Boćanje – povodom Dana državnosti RH

 

31.5.
srijeda
 

Otvorenje izložbe "Tigrovi Gradu Zagrebu"   Opširnije

 

2.6.
petak
 

Biciklistički maraton Krivi Put - Tulove grede. Opširnije

 

3.6.
subota
 

Planinarski izlet i hodočašće na Velebit. Opširnije

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima i najave dolaska na br. 099 329 5945.

1. likovna kolonija

"TIGROVI ZA VUKOVAR"

Virtualna izložba

likovnih radova

 

katalog naslovnica2

(kliknite na sliku za pregledavanje virtualne izložbe)

 

 

foto albumi

 

 

Partneri

 

HP HRVATSKA POSTA LOGO NOVI FINAL za SPONZORSTVO 01a

 

hr sume