USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB

T I G R O V I

Kontakt

 
Naziv Ustanove: Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje
Skraćeni naziv: Ustanova za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi"
 
Adresa: Rakitje, Stari Hrast 55, 10431 Sveta Nedelja
tel. 099 329 5947 
e-pošta: ured@ustanova-tigrovi.hr
 
IBAN: HR79 2360 0001 1025 5080 6
MBS: 081039108
OIB: 50296913346
 

Odjel za skrb o korisnicima:

 

VRIJEME ZA RAD S KORISNICIMA:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 10-13h

Utorak I četvrtak od 12-14h

 

Savjetnica za socijalnu skrb, Lidija Modrušan, dipl. soc. radnica

socijalnaskrb@ustanova-tigrovi.hr

tel. 099 329 5945

 

Referent za skrb o korisnicima, Lucija Andabak

ref.skrb@ustanova-tigrovi.hr

 

 

Odjel za opće, pravne i ekonomsko-financijske poslove:

 

Savjetnica za pravne poslove, Tina Majić, dipl. iur.

pravnik@ustanova-tigrovi.hr

tel. 099 329 5945

 

Savjetnik za ekonomsko-financijske poslove i projekte, Branimir Gudelj, dipl. oec.

financije1@ustanova-tigrovi.hr

tel. 099 329 5947

 

Savjetnica za ekonomsko-financijske poslove, Milena Hržica, bacc.oec

nabava@ustanova-tigrovi.hr

tel. 099 329 5947

 

Administrativni referent, Dubravka Ilijanić

administracija@ustanova-tigrovi.hr

 
 
 
Kako do nas?

 

 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Ustanovi za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, službeniku za informiranje Lidiji Modrušan:

  • pisanim putem na adresu: Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, Stari hrast 55, 10431 Sveta Nedelja, Rakitje
  • putem elektroničke pošte:  socijalnaskrb@ustanova-tigrovi.hr
  • telefonom na broj: 099/329-5945
  • donijeti osobno na adresu Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, Stari hrast 55, 10431 Sveta Nedelja, Rakitje, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima (NN 12/2014 i NN 15/2014) iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.