USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB

T I G R O V I

Najave događanja

14.10.
srijeda

16:00 - Likovna radionica u Domu Tigrova.  Opširnije

 

 

 

Informacije o svim aktivnostima na br. 099 329 5947.

  

zakon o braniteljima

 

 

 

foto albumi

 

 

Novčana pomoć povodom blagdana Božića

 

Gradski ured za branitelje Grada Zagreba krenuo je sa zaprimanjem zahtjeva za novčanu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Božića.
Novčanu pomoć mogu ostvariti hrvatski branitelji s prebivalištem evidentiranim u Gradu Zagrebu i to:
 
- hrvatski branitelji koji su korisnici prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske

  branitelje iz Domovinskog rata ili
- hrvatski branitelji koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
 
Zahtjevi se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje svaki radni dan od 8,00 do 15,30 sati, zaključno sa 10. 11. 2020. godine na lokaciji Gradskog ureda za branitelje u Vodnikovoj 14, Zagreb.


Potrebne informacije mogu se dobiti na slijedećim brojevima telefona: 01/6100-367, 01/6100-368 i 01/6100-343.